Контакт информације


Адреса:
Економско-трговинска школа
Масарикова 29
15000 Шабац

E-mail
dms.sabac@gmail.com